بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/29
کل خالص ارزش دارائی ها 2,052,144,782,564 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 35,856,597 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 35,856,597 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 36,445,075 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 57,232

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

بهاره عزآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايا رهيافت

نمودار‌ها