اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 8,328,431,484,560 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 122,358,174 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 122,358,174 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 124,121,417 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 68,066

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

بهاره عزآبادي، زينب زارعي، آرميشا سعديان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت