بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 2,853,123,292,867 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 48,485,398 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 48,485,398 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 49,166,313 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,845

صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

بهاره عزآبادي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت

نمودار‌ها