اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/02
کل خالص ارزش دارائی ها 6,949,583,934,131 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 104,574,213 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 104,574,213 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 106,082,918 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 66,456

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

بهاره عزآبادي، زينب زارعي، آرميشا سعديان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت