ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خ مفتح شمالی , کوچه بخشی موقر , پلاک 12 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران A8 خ مفتح شمالی , کوچه بخشی موقر , پلاک 12 88317679 آقای بهزاد بهادری